Om psykoterapi2018-11-17T17:32:35+00:00
En gammal fin träbåt ligger tryggt i hamn
En gammal träbåt ligger tryggt i hamn vid havet
Om psykoterapi

Det kan finnas många orsaker till varför man vill gå i psykoterapi. Kriser, stress, utmattning, relationsproblem, svårigheter att hantera känslor, svårt att lita på andra, låg självkänsla, depression, oro och ångest är något man kan drabbas av någon gång i livet.

Jag arbetar främst utifrån den affektfokuserade (känslofokuserade) metoden ISTDP. Det är en korttidsterapi som har sin utgångspunkt i psykodynamisk teori och anknytningsteori. Tidigt i livet lär vi oss att relatera i våra nära relationer. Vi lär oss det framförallt med våra känslor, vårt första ”språk”. Det är som när vi lärt oss att cykla, något vi bara gör utan att tänka på det. Erfarenheter senare i livet kan också bidra till hur vi uttrycker våra känslor och behov.

Dessa sätt att hantera våra känslor på kan fungera, men ibland begränsar de oss och leder till olika symtom. Då kan vi behöva hjälp att få syn på dessa strategier och hjälp att kunna släppa dem, för att sedan gradvis kunna känna våra känslor allt djupare igen. Detta gör att vi hittar tillbaka till oss själva, våra behov, vår vilja och öppnar för det liv och de relationer vi längtat efter. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till genomgripande och varaktiga förändringar. Det finns ett växande forskningsstöd för metoden som är lämplig för flera olika sorters psykisk problematik (länk till forskning – ISTDP).

Hur går det till?

I det första samtalet får du beskriva dina svårigheter och vi tittar på hur de påverkar din vardag. Vi utforskar hur dina tankar, känslor, strategier och kroppsliga reaktioner bidrar till dina svårigheter och formulerar tillsammans terapins fokus och mål. Första samtalet blir också en ”provterapi” där du och jag får utvärdera om vi ska arbeta vidare. Det första samtalet är därför ett längre samtal på 2,5 timme. Efterföljande samtal är ofta på 45 min en gång i veckan, men det går att anpassa utifrån dina behov.

Om psykoterapi

Det kan finnas många orsaker till varför man vill gå i psykoterapi. Kriser, stress, utmattning, relationsproblem, svårigheter att hantera känslor, svårt att lita på andra, låg självkänsla, depression, oro och ångest är något man kan drabbas av någon gång i livet.

Jag arbetar främst utifrån den affektfokuserade (känslofokuserade) metoden ISTDP. Det är en korttidsterapi som har sin utgångspunkt i psykodynamisk teori och anknytningsteori. Tidigt i livet lär vi oss att relatera i våra nära relationer. Vi lär oss det framförallt med våra känslor, vårt första ”språk”. Det är som när vi lärt oss att cykla, något vi bara gör utan att tänka på det. Erfarenheter senare i livet kan också bidra till hur vi uttrycker våra känslor och behov.

Dessa sätt att hantera våra känslor på kan fungera, men ibland begränsar de oss och leder till olika symtom. Då kan vi behöva hjälp att få syn på dessa strategier och hjälp att kunna släppa dem, för att sedan gradvis kunna känna våra känslor allt djupare igen. Detta gör att vi hittar tillbaka till oss själva, våra behov, vår vilja och öppnar för det liv och de relationer vi längtat efter. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till genomgripande och varaktiga förändringar. Det finns ett växande forskningsstöd för metoden som är lämplig för flera olika sorters psykisk problematik (länk till forskning – ISTDP).

Hur går det till?

I det första samtalet får du beskriva dina svårigheter och vi tittar på hur de påverkar din vardag. Vi utforskar hur dina tankar, känslor, strategier och kroppsliga reaktioner bidrar till dina svårigheter och formulerar tillsammans terapins fokus och mål. Första samtalet blir också en ”provterapi” där du och jag får utvärdera om vi ska arbeta vidare. Det första samtalet är därför ett längre samtal på 2,5 timme. Efterföljande samtal är ofta på 45 min en gång i veckan, men det går att anpassa utifrån dina behov.