Johan Lysander, Leg psykolog i Göteborg
Johan Lysander, Leg psykolog i Göteborg

Om mig

Jag heter Johan Lysander, legitimerad psykolog verksam i centrala Göteborg där jag erbjuder psykoterapi och psykologisk behandling. Förutom mitt arbete på privat mottagning har jag flera års erfarenhet som psykolog inom specialistpsykiatrin och primärvården där jag fortfarande är verksam. I mitt arbete möter jag människor med många olika sorters psykiska problem.

I mitt arbete använder jag flera metoder som Intensive short term dynamic psychotherapy ISTDP, Interpersonell psykoterapi IPT och Kognitiv beteende terapi KBT (läs mer om psykoterapimetoder här). Jag är certifierad ISTDP-terapeut efter en treårig vidareutbildning som är en del av min specialistutbildning inom psykologisk behandling och psykoterapi. Jag är även vidareutbildad och certifierad inom IPT och som mindfulnessinstruktör.

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och svenska föreningen för ISTDP och jag arbetar enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och är skyldig att föra journal. Under en behandling hos mig omfattas du av en patientförsäkring. Jag erbjuder behandling på svenska och engelska.