Om mig2018-11-17T19:47:02+00:00
Psykolog Johan Lysander med skog i bakgrunden
Psykolog Johan Lysander med skog i bakgrunden
Om mig

Jag heter Johan Lysander, legitimerad psykolog verksam i centrala Göteborg där jag erbjuder psykoterapi och psykologisk behandling. Jag har arbetat inom primärvården och specialistpsykiatrin där jag fortfarande är verksam. I mitt arbete möter jag människor med många olika sorters psykiska problem.

Jag arbetar med flera metoder som Kognitiv beteende terapi KBT, Interpersonell psykoterapi IPT, och Intensive short term dynamic psychotherapy ISTDP. Jag går nu en treårig fördjupningskurs i ISTDP. Utbildningen är en del av min specialistutbildning inom klinisk psykologi. Jag är även vidareutbildad inom IPT samt certifierad mindfulnessinstruktör.

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och svenska föreningen för ISTDP. Jag arbetar enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Jag har tystnadsplikt och är skyldig att föra journal. Under en behandling hos mig omfattas du av en patientförsäkring. Jag erbjuder behandling på svenska och engelska.

Om mig

Jag heter Johan Lysander, legitimerad psykolog verksam i centrala Göteborg där jag erbjuder psykoterapi och psykologisk behandling. Jag har arbetat inom primärvården och specialistpsykiatrin där jag fortfarande är verksam. I mitt arbete möter jag människor med många olika sorters psykiska problem.

Jag arbetar med flera metoder som Kognitiv beteende terapi KBT, Interpersonell psykoterapi IPT, och Intensive short term dynamic psychotherapy ISTDP. Jag går nu en treårig fördjupningskurs i ISTDP. Utbildningen är en del av min specialistutbildning inom klinisk psykologi. Jag är även vidareutbildad inom IPT samt certifierad mindfulnessinstruktör.

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och svenska föreningen för ISTDP. Jag arbetar enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Jag har tystnadsplikt och är skyldig att föra journal. Under en behandling hos mig omfattas du av en patientförsäkring. Jag erbjuder behandling på svenska och engelska.